Občinski svet

Poslovnik Občinskega Sveta si lahko preberete na Lex localis povezavi.

Pravilnik o merilih za izplačilo plač, plačil in nadomestil občinskim funkcionarjem, članom delovnih teles občinskega sveta in članom drugih občinskih organov Občine Gornji Petrovci

Člani občinskega sveta

Mandat 2014 – 2018

obcinski svet 2014-2018

SLS Slovenska ljudska stranka:

 1. Karel Luthar
 2. Štefan Kuhar
 3. Zlatko Vukanič
 4. Drago Škerlak
 5. Jože Balek
 6. Drago Svetec

N.Si Nova Slovenija – Krščanska ljudska stranka:

 1. Stanko Lepoša
 2. Anton Kozar

SMC Stranka Mira Cerarja:

 1. Ernest Kerčmar
 2. Silvester Kučan

SD Socialni demokrati:

 1. Milan Horvat
 2. Vlado Kardoš
 3. Stanislav Habjanič