Pindža

Vizitka

Ime podjetja: Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. – v likvidaciji
Skrajšano ime podjetja: Pindža, d.o.o. – v likvidaciji
Pravno-organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Sedež podjetja: Gornji Petrovci 31/d. 9203 Petrovci
Likvidacijski upravitelj: Silvo Belec

Tel: +386 (02) 556 90 08
Fax: +386 (02) 556 90 01
E-mail: pindza@gornji-petrovci.si

GSM Dežuren za področje vodo-oskrbe:     041 883 113    in    041 664 873

ID za DDV: SI96765089
Matična številka: 1637177
Transakcijski račun: 02492-0090456978 NLB d.d.
Šifra dejavnosti: 36.000
Znesek os.kapitala: 8.763,00 EUR

Zakonodaja

  1. Gospodarska javna služba v občini;
  2. Oskrba s pitno vodo;
  3. Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o.  (Gornji Petrovci • UL št. 16, 15. 2. 2008);
  4. Statut Javnega podjetja Pindža, javno komunalno in gostinsko podjetje, d.o.o. (Gornji Petrovci • UL št. 84, 9. 11. 2012).

Cenik