Razpisi

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2018
Datum objave: 17. 8. 2018 9:00
Rok: 25. 10. 2018 16:00
Šifra: 331-0004/2018-1

Obveščamo vas, da je na spletni strani Občine Gornji Petrovci objavljen javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2018.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Gornji Petrovci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Vrste ukrepov za katere se dodeljuje pomoč:

- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:

- 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev

- 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov

- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč

- UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis

- UKREP 5: Podpora ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal

Razpisni roki - trajanje razpisa: 25.10.2018

 

Potekli razpisi