Društva

Občina Gornji Petrovci  pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:

  • omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
  • določa občinski program športa,
  • zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
  • z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
  • sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.
Skip to content