Kulturna društva

ŠKTD Adrijanci

KTD Vesele vidre Peskovci

Društvo ljubiteljev starodobne tehnike Oldteimer »ABRAHAM« iz Peskovec

http://oldteimer-abraham.si

oldteimer_abraham_01Društvo je bilo ustanovljeno februarja 2004 na pobudo zanesenjakov in ljubiteljev starodobne tehnike, ki so bili včlanjeni v Društvo ljubiteljev stare kmetijske tehnike, na Kmetijski šoli Rakičan, predvsem pa na pobudo Draga Abrahama, sedanjega predsednika društva. Društvo ne posega samo na področje kmetijske tehnike, ampak tudi na vsa ostala področja starodobne tehnike. Sedež društva je v Peskovcih. Predsednik društva je Drago Abraham, podpredsednik  Štefan Barbarič, tajnik Aleksander Bencik in blagajnik Franc Sukič.

Društvo je ob ustanovitvi štelo štirideset članov, sedaj pa jih imajo že 88 članov, ki se trudijo zbirati, restavrirati, predvsem pa ohranjati dediščino, oziroma staro tehniko. Član društva lahko postane tudi ljubitelj starodobne tehnike, ki nima nobenega starega vozila ali kake druge stare tehnike. Člani se udeležujejo raznih prireditev, razstav in srečanj ter tekmovanj s starodobniki po Sloveniji ( Jable, Lenart, Murska Sobota ) in v tujini, kjer praviloma dosegajo najboljše rezultate. Vsako leto organizirajo v domači vasi, Peskovcih, mednarodno srečanje ljubiteljev starodobne tehnike, ki se ga  udeleži tudi do 157 razstavljavcev, kar je velik uspeh. Za dobro organizacijo so dobili že številne pohvale mnogih organizacij doma in v tujini, predvsem pa od Društva kmetijske tehnike Slovenije.

Organizirali so tudi del etapnega tekmovanja rallya kluba Veteranov iz Murske Sobote, ki sicer poteka čez celo Prekmurje.

V letu 2005 je pet članov društva – Ružič Štefan (Tišina), Horvat Bela (Moščanci), Horvat Ernest (Fokovci), Abraham Drago in Barbarič Štefan (oba Peskovci), v Ljubljani udeležilo tečaja za tehnične komisarje ter si tako pridobili licenco za naziv tehnični komisar.

SAMSUNG CSC

SAMSUNG CSC

Beseda predsednika društva Draga Abraham:

»Dragi prijatelji-ljubitelji stare kmetijske tehnike!

Vesel sem, da vas lahko pozdravim. Zanimivo je pogledati stroje in naprave, ki so služili našim dedkom in babicam, s katerimi so si pomagali obdelovati našo zemljico, saj je z njimi  bila tudi pot do kruha lažja in hitrejša.

Kot sem že  poudaril ob svojem nastopu za predsednika društva, je naše društvo doseglo svoj namen: ohranjanje stare kmetijske tehnike. Rad pogledam kmetije, ki imajo poleg novega, lepega in urnega traktorja, skrbno pod streho spravljenega starega, pa naj si bo to obnovljen ali pa ne.To se mi zdi kot sožitje dveh ali več generacij na kmetiji.

Ravno tako ne vidiš več na dežju lesenih plugov, bran, ostale kmetijske tehnike, ki jih preraščajo koprive in pleveli. Ljudje so začeli ceniti to, še pred leti grdo opevano ropotijo, ki so jo prenekateri z veseljem peljali v »grabe« ali na smetišče, atraktivne in redke primere pa preko trgovcev v tujino. Propadanje dragocenih primerkov strojev je sedaj v veliki meri ustavljeno, saj se širša javnost zaveda pomena tehnične dediščine in njenega prispevka našemu razvoju.

Društvo ljubiteljev starodobne tehnike oldteimer »Abraham« združuje privržence starodobnih kmetijskih strojev in organizira srečanja ter razstave le-teh na lokalni ravni.«

(Beseda predsednika je objavljena v NOVINAH, št.19/2004.)

KUD Sreberni Breg Martinje

KUD SREBRNI BREG MARTINJE iz Martinja ohranja tradicionalne ljudske običaje, kot so: tradicionalna žetev, lupljenje koruze, luščenje bučnih semen, kmečke igre…;

prireja amaterske gledališke predstave, ohranja tradicijo amaterskega gledališča in glasbeno tradicijo; prireja miklavževanje za otroke, organizira  bralne večere ter srečanja katoliških izobražencev na okroglih mizah, predvsem pa skrbijo, da se ohranja vez s porabskimi Slovenci na Madžarskem.

KUD SREBRNI BREG  Martinje
Martinje 32,
9203 Petrovci

Kontaktna oseba: Ciril Kozar, tel. 666 10 36, GSM 041/340 541.

Društvo ljudskih pevcev in godcev Gorički lájkoši

image003Društvo ljudskih godcev in pevcev “GORIČKI LAJKOŠI” je bilo ustanovljeno leta 2003. Cilj društva je ohranjanje stare ljudske glasbe in pesmi s področja Goričkega in tudi ostalega dela Prekmurja. Ustanovljeno je bilo na pobudo godcev, ki so delovali najprej v sklopu TD Vrtanek, a so želeli ustanoviti svoje društvo. Predsednica društva je Marija Časar, glasbeni vodja pa Stanko Črnko, ki tudi igra na harmoniko. Društvo zelo veliko nastopa v domačem kraju, kakor tudi drugod po Sloveniji, Avstriji in na Madžarskem. Izdali so tudi že svojo kaseto in CD. Vsako leto v začetku decembra organizirajo v Križevcih mednarodno srečanje ljudskih pevcev in godcev pod imenom Zaigrajmo in zapojmo na Gorički zemlji.

Ljudski pevci in godci TD Vrtanek

Ljudski pevci in godci TD Vrtanek smo glasbena skupina ljudskih pevcev in godcev, ustanovljena leta 2000 v okviru Turističnega društva Vrtanek iz Gornjih Petrovec  na Goričkem v Prekmurju. Pojemo ljudske pesmi in igramo na izvirne ljudske instrumente, ki so jih nekoč uporabljali na vsakem kmečkem dvorišču in pri raznih kmečkih opravilih: grablje, šef (buča), ribaš, piščal, boben in harmonika. V skupini nas je šest članov. Nastopamo za potrebe društva in občine Gornji Petrovci ter na številnih regijskih in medregijskih tekmovanjih in festivalih, kjer smo poželi večinoma prva mesta.  Zlasti se radi odzovemo nastopom pri naših sosedih v Porabju, pri porabskih Slovencih ter pri sosedih na avstrijski strani meje, torej znotraj Trideležnega naravnega parka Goričko-Raab-Örseg. V dolgih letih delovanja smo poželi že veliko priznanj in pohval, v letu 2004 pa smo izdali tudi kaseto in zgoščenko z 12 ljudskimi pesmimi, ki jih tudi na ta način želimo ohraniti  bodočim rodovom.

Vodja skupine:

Marija Ambruš,
Gornji Petrovci 32 b,

9203 Petrovci

Tel: 02/556 11 23

ljudski-pevci-in-godce-td-vrtanek

Kulturno umetniško društvo Goričko Gornji Petrovci

kud2015fotoV jeseni leta 1977 je bila ustanovljena folklorna skupina Gornji Petrovci pod strokovnim vodstvom Marije Rituper, ki ji je ob ustanovitvi skupine pomagal profesor Mirko Ramovš iz Ljubljane. Leta 1993  se je folklorna skupina preimenovala v KUD GORIČKO. Skupina obstaja, z vmesnimi krajšimi prekinitvami, že skoraj 27 let . Skozi vsa ta leta je v skupini sodelovalo 18 parov oziroma 36 plesalcev ter več harmonikarjev.

Trenutno aktivno sodeluje v ansamblu 6 parov in štirje muzikantje ( harmonika, violina, bobni, kontrabas). Plešejo izključno izvirne svatovske goričke plese ter s tem ohranjajo tradicijo in običaje tega dela Goričkega in tako skrbijo, da ti ne zatonejo v pozabo.

Folklorna skupina KUD GORIČKO vsako leto nastopa na različnih prireditvah  po celotnem Pomurju, drugod po Sloveniji ter v tujini, zlasti znotraj Trideželnega naravnega parka

Goričko-Raab-Örség. Udeležujejo se tudi srečanj folklornih  in drugih skupin, ki se trudijo ohraniti  tradicionalne običaje pod okriljem Zveze kulturnih organizacij Murska Sobota . Da pa ne bi naši plesi zatonili v pozabo, so jih večkrat posneli za televizijo. Prvo celovečerno televizijsko oddajo  pod naslovom «Gostüvanje na Goričkem« so posneli  februarja leta 1978 na domačiji  Kovačec-ovih v Gornjih Petrovcih. 16. marca 1999 leta so  z ekipo TV Slovenije posneli utrip dela in življenja v društvu in s tem popestrili oddajo Ljudje in zemlja, ki je na sporedu TV Slovenije vsako nedeljo. Julija 2002 so sodelovali pri snemanju dokumentarnega filma o zgodovini evangeličanske cerkve na Slovenskem.

Vsako leto zaplešejo  na  številnih prireditvah ob občinskem prazniku  občine Gornji Petrovci in  kot povabljeni gostje na praznikih sosednjih občin, na kmečkih igrah, na shodih Evangeličanske humanitarne organizacije EHO,  oskrbovancem doma onemoglih v Rakičanu ter našim domačim upokojencem na njihovih vsakoletnih  srečanjih. Z nastopi so večkrat popestrili tudi večere turistom v Zdravilišču Moravske Toplice, ki so jih nagradili z  bučnim ploskanjem, nato pa z njimi še veselo zaplesali. Zaplesali pa so tudi že številnim turistom »pod brajdo« na Lentu v Mariboru.

Za svoje dolgoletno delo pri oh

ranjanju ljudske tradicije in  za požrtvovalnost vseh članov  je skupina v letu 1999 prejela zlato priznanje Občine Gornji Petrovci, na kar so prav posebno ponosni in jim daje spodbudo za nadaljnje delo  in druženje .

Če  želite tudi sami uživati v izvirnih svatovskih goričkih plesih jih lahko povabite, radi bodo prišli in vam zaplesali.

KUD Goričko
Gornji Petrovci 32
9203 Petrovci,

Predsednica: Dušanka Kuronja, Tel. 02/ 556 14 20; GSM:031/562 051.

2016

Klub starodobnikov Srebrni breg Martinje

Ustanovljen je bil leta 2016 z namenom združiti in povezati ljubitelje starodobne tehnike moto športa na Goričkem. Sedež društva je v Martinju 23.

Martinje 23
Srebrni breg, 9203 Petrovci

Skip to content