Gornji Petrovci

Občina Gornji Petrovci leži v severovzhodnem delu Goričkega. Obsega 67 km² površin z 2037 prebivalci, ki živijo v 714 gospodinjstvih. Občina ima 14 vasi, ki so prikazane v občinskem grbu kot modre hišice z rdečimi strehami. Vasi so razporejene v tri krajevne skupnosti: Gornji Petrovci, Križevci in Šulinci. Center občine je vas Gornji Petrovci, kjer se nahaja tudi sedež občine ter zdravstveni dom, zobna ambulanta, lekarna, policijska postaja, osnovna šola, ki je bila v letu 2002 imenovana za najlepše urejeno šolo v Sloveniji, poslovni center z banko, pošto, zavarovalnico, mesnico, trgovino s prehrambenimi artikli in tekstilno trgovino, skratka z vsemi objekti, ki so potrebni za prijetno in kvalitetno bivanje. Občina skrbi tudi za urejenost okolice, saj vsako leto zasadijo več tisoč rož.

Večji del prebivalstva se še vedno ukvarja s kmetijstvom. Med kmetijskimi panogami prevladuje živinoreja, zlasti pridelava mleka. V zadnjem času pa postajata vse bolj pomembna tudi sadjarstvo in vinogradništvo, zlasti v vaseh na vzhodnem delu občine. Industrije v naši občini skoraj ni. V občini deluje tekstilni obrat MODA ME & LAN d.o.o., sicer pa imamo v občini le še Panvita, Agromerkur d.o.o. farmo nesnic v Gornjih Petrovcih, LPN Kompas v Peskovcih ter več različnih samostojnih podjetnikov, ki pa zaposlujejo le manjše število delavcev. Tako se večina zaposlenih vozi na delo izven občine, zlasti v Mursko Soboto.

Kljub svoji majhnosti ponuja občina Gornji Petrovci kar nekaj pomembnih zgodovinskih in umetnostnih spomenikov in zanimivih turističnih točk, ki, zlasti v zadnjih letih, privabljajo turiste tudi v naš kraj.

Najpomembnejša spomenika sta pozno gotski cerkvi sv. Trojice ali Nedela v Gornjih Petrovcih in cerkev sv. Ane v Boreči, ki se nahaja na idiličnem kraju, sredi borovih gozdov, le 2 km pred križiščem ceste Gornji Petrovci – Grad.

Zelo mogočni sta tudi evangeličanski cerkvi v Križevcih, iz leta 1785, in v Gornjih Petrovcih, iz leta 1824.

Ob neradnovski Mali Krki, pod samo državno mejo z Madžarsko, stoji v ozki dolini stari Lenarčičev mlin. Zgrajen je bil že leta 1870. Leta 2000 je bil mlin v celoti obnovljen. Ob mlinu je z zajezitvijo potoka, nastalo prijetno jezerce, ob njem pa je urejeno otroško igrišče in prostor za družinske piknike.Tu se še prav posebno radi ustavljajo kolesarji, ki kolesarijo po urejenih poteh iz programa treh dežel.

18. avgusta 1934 leta sta v vasi Ženavlje pristala s svojim stratosferskim balonom znamenita belgijska znanstvenika Max Cosyns in Nere van Elst. V spomin na ta dogodek je občina na tem mestu postavila spominsko obeležje, delo akademskega kiparja Bratuše. 18. avgust si je občina izbrala tudi za svoj občinski praznik.

Na poti proti Moravskim Toplicam si mora popotnik ogledati še eno znamenitost, to je 700 let stari orjaški kostanj na Tetajnem bregu v Križevcih. Kostanj meri v premeru 3 m, v višino pa 20 m.

Za razvoj turizma ter ohranjanje kulturne dediščine in tradicionalnih ljudskih običajev in šeg skrbi v občini Gornji Petrovci več turističnih, kulturnih in folklornih društev. Za zdravo in razgibano življenje pa kar 10 športnih društev, karate društvo in eno pohodno društvo.  V občini delujeta tudi društvi: Društvo ljubiteljev starodobne tehnike, s sedežem v Peskovcih in Avto moto klub starodobnih vozil Goričko, s sedežem v Martinju, ki združujeta ljubitelje starodobne tehnike in motornih vozil.

Tako se kulturna in naravna dediščina na vsakem koraku prepletata z željami in zahtevami sodobnega časa. Popotnik se pri nas počuti domače in varno, prevzet od naravnih vrednot in pestrosti pokrajine, vse od vhoda v občino pri Križevcih do Križarke, kjer se pri cerkvi sv. Ane poslovi od naše občine in nadaljuje svojo pot v druge predele Goričkega.

Vabimo vas, da nas obiščete in preživite nepozabne trenutke v našem, še vedno neokrnjenem in ekološko čistem kotičku Goričkega.

Skip to content