Občina

Občina Gornji Petrovci

Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci

Telefon: 02/ 556 90 00
Telefaks: 02/ 556 90 01
E –pošta: obcinagp@gornji-petrovci.si

Župan: Franc Šlihthuber
Podžupan: Ernest Kerčmar

Delovni čas občinske uprave

Občinska uprava Občine Gornji Petrovci bo od 01.12.2008 delala po naslednjem urniku:

Delovni čas v občinski upravi:
– v ponedeljek, torek in četrtek od 7. do 15. ure,
– v sredo od 7. do 16. ure,
– v petek od 7. do 14. ure.

Uradne ure za neposredno poslovanje s strankami in uradne ure po telefonu so:
– v ponedeljek od 7.30 do 14.30 ure,
– v sredo od 7.30 do 15.30 ure,
– v petek od 7.30 do 13.30 ure.

Župan Občine Gornji Petrovci sprejema občane in druge stranke:
– v ponedeljek od 9. do 11. ure,
– v sredo od 15. do 16. ure.

Sprejem pri županu se lahko na podlagi predhodne najave v Občinski upravi občine Gornji Petrovci dogovori tudi izven zgoraj navedenega časa.

Število prebivalcev: 2.148
Število gospodinjstev: 714
Površina: 67 km2 – 14 vasi

Krajevne skupnosti v občini Gornji Petrovci:
KS Gornji Petrovci, KS Šulinci in KS Križevci.

14 vasi v občini Gornji Petrovci:
Adrijanci, Boreča, Gornji Petrovci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lucova, Martinje, Neradnovci, Panovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje.

Grb občine Gornji Petrovci

Grb Občine Gornji Petrovci je upodobljen na deljenem ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike. Na srebru prvega polja lebdi v dveh vrstah 14 hišic z rdečimi trikotnimi strehami s polkrožnim vhodom v pritličju in po dvema linama v nadstropju. 14 hišic hkrati predstavlja 14 vasi v naši občini.

V modrini drugega polja lebdi srebrna vidra (MUSTELIDAE – LUTRA LUTRA ), opremljena z rdečimi kremplji ter z zlato ribo v gobcu. Vidra je zelo redka žival, katero pa lahko najdemo v Peskovskem potoku. Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.

Zastava občine Gornji Petrovci

Zastava je krojena v kombinaciji horizontalnih in vertikalnih barvnih polj tako, da je njena ruta v zamisli deljena vertikalno na tri dele, od katerih sta prvo in tretje med seboj enaki, drugo oziroma srednje polje je kvadratno.

Prvo in tretje ( zadnje ) barvno polje sta deljeni tretjinsko horizontalno na belo – modro – belo barvo s tem, da se modri progi zlivata v modrino drugega ( srednjega ) kvadrata. Le ta nosi glavni atribut občinskega grba, belo vidro (MUSTELIDAE – LUTRA LUTRA) z rdečimi kremplji na nogah ter z rumeno ribo v gobcu.

Skip to content