Katalog informacij javnega značaja

Lex Localis je uradna spletna stran na kateri so objavljeni vsi predpisi občine Gornji Petrovci.

Osnutki občinskih aktov so pred obravnavo na seji občinskega sveta objavljeni v zavihku Občinski svet, Seje in gradiva OS

Skip to content