Komisije in odbori

Stalna delovna telesa

a) Odbori

 1. Odbor za proračun in finance
  • Predsednik: Svetec Drago
  • Član: Sobjak Dejan
  • Član: Habjanič Stanislav
 1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  • Predsednik: Vukanič Zlatko
  • Član: Sobjak Dejan
  • Član: Kerčmar Ernest
 1. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo
  • Predsednik: Škerlak Drago
  • Član: Lepoša Stanko
  • Član: Kerčmar Ernest
 1. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo
  • Predsednik: Habjanič Stanislav
  • Član: Lepoša Stanko
  • Član: Škerlak Drago
 1. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
  • Predsednik: Lepoša Stanko
  • Član: Sobjak Dejan
  • Član: Vukanič Zlatko
 1. Odbor za šport in rekreacijo
  • Predsednik: Habjanič Stanko
  • Član: Lepoša Stanko
  • Član: Vukanič Zlatko
 1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino
  • Predsednik: Škerlak Drago
  • Član: Svetec Drago
  • Član: Lepoša Stanko
 1. Odbor za varstvo okolja
  • Predsednik: Habjanič Stanislav
  • Član: Kerčmar Ernest
  • Sobjak Dejan
 1. Odbor za zaščito in reševanje
  • Predsednik: Svetec Drago
  • Član: Vukanič Zlatko
  • Član: Habjanič Stanislav
 1. Nadzorni odbor

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • Člani: Perš Simon, Lenarčič Mojca, Žiško Štefan

  Pravilnik o delu nadzornega odbora.

   

b) Komisije

 1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja
  • Predsednik: Kerčmar Ernest
  • Član: Vukanič Zlatko
  • Član: Svetec Drago
 1. Komisija za nagrade in priznanja
  • Predsednik: Vukanič Zlatko
  • Član: Škerlak Drago
  • Član: Svetec Drago
 1. Komisija za mednarodne odnose

  • Predsednik: Kerčmar Ernest
  • Član: Lepoša Stanko
  • Član: Svetec Drago

c) Sveti

 1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu
  • Predsednik: Lepoša Stanko
  • Član: Kerčmar Ernest
  • Član: Habjanič Stanislav
 1.  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin

  • Predsednik: Škerlak Drago
  • Član: Sobjak Dejan
  • Član: Svetec Drago

Občasna delovna telesa

Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«

 • Šlihthuber Franc
 • Kerčmar Sonja
 • Vukanič Marjana
 • Ružič Aleksander
 • Andrejek Brigita
 • Habjanič Stanislav
 • Šnepf Sandra

Lektorica: Đekovski  Bernarda, Križevci 156 a

Odgovorna urednica dr. Klaudija Sedar

Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci

 • Predstavnik kulturnih organov občine: Svetec Drago – predsednik
 • Predstavnik športnih organizacij občine: Lepoša Stanko – član
 • Predstavnik komisije za nagrade in priznanja občine: Vukanič Zlatko – član

Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna

 • Predsednik: Lepoša Stanko
 • Član: Kerčmar Ernest
 • Član: Škerlak Drago
 • Član: Svetec Liljana
 • Član: Habjanič Marta
 • Član: Vida Kuhar

Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci sestavljajo:

 • Predsednik: Kerčmar Ernest
 • Član: Škerlak Drago
 • Član: Sobjak Dejan
 • Član: Habjanič Stanislav
 • Član: Vukanič Zlatko

Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci

 • Horvat Milan
 • Kučan Silvester
 • Škerlak Deago

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:

 • Predsednik: Svetec Drago
 • Član: Habjanič Stanislav
 • Član: Vukanič Zlatko
Skip to content