Komisije in odbori

Stalna delovna telesa

a) Odbori

 1. Odbor za proračun in finance
 • Predsednik: Časar Mirjana
 • Član: Ambruš Samanta
 • Član: Svetec Drago
 1. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Predsednik: Vukanič Zlatko
 • Član: Sobjak Dejan
 • Član: Kerčmar Ernest
 1. Odbor za šolstvo, vzgojo, izobraževanje in kulturo
 • Predsednik: Ambruš Samanta
 • Član: Časar Mirjana
 • Član: Škerlak Drago

4. Odbor za urejanje prostora, gospodarsko in cestno infrastrukturo

 • Predsednik: Habjanič Stanislav
 • Član: Lepoša Stanko
 • Član: Ambruš Samanta
 1. Odbor za gospodarstvo, turizem in gostinstvo
 • Predsednik: Potočnik Bojan
 • Član: Škerlak Drago
 • Član: Vukanič Zlatko
 1. Odbor za šport in rekreacijo
 • Predsednik: Lepoša Stanko
 • Član: Šušlec Boštjan
 • Član: Habjanič Stanislav
 1. Odbor za zdravstvo, socialno varstvo ter dom in družino
 • Predsednik: Škerlak Drago
 • Član: Svetec Drago
 • Član: Vütek Geza
 1. Odbor za varstvo okolja
 • Predsednik: Sobjak Dejan
 • Član: Kozar Anton
 • Član: Šušlec Boštjan
 1. Odbor za zaščito in reševanje
 • Predsednik: Vütek Geza
 • Član: Kozar Anton
 • Član: Potočnik Bojan
 1. Nadzorni odbor

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
  • Člani: Perš Simon, Slavko Cifer, Žiško Štefan

  Pravilnik o delu nadzornega odbora.

   

b) Komisije

 1. Komisija za statutarna in pravna vprašanja
 • Predsednik: Habjanič Stanislav
 • Član: Kozar Anton
 • Član: Svetec Drago
 1. Komisija za nagrade in priznanja
 • Predsednik: Šušlec Boštjan
 • Član: Vütek Geza
 • Član: Časar Mirjana
 1. Komisija za mednarodne odnose
 • Predsednik: Kerčmar Ernest
 • Član: Kozar Anton
 • Član: Habjanič Stanislav

c) Sveti

 1. Svet za varstvo in preventivo v cestnem prometu
 • Predsednik: Lepoša Stanko
 • Član: Habjanič Stanislav
 • Član: Kozar Anton
 1.  Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
 • Predsednik: Svetec Drago
 • Član: Potočnik Bojan
 • Član: Vukanič Zlatko

Občasna delovna telesa

 1. Uredniški odbor za izdajanje občinskega glasila »Novine«
 • član: Šlihthuber Franc
 • član: Lebar Jasmina
 • član: Vukanič Marjana
 • član: Ružič Aleksander
 • član: Andrejek Brigita
 • član: Habjanič Stanislav
 • član: Kuhar Sandra

Odgovorna urednica: dr. Klaudija Sedar

Lektorica: Kerčmar Breda

 1. Odbor za pripravo in izvedbo občinske proslave ter za urejanje celostne podobe Občine Gornji Petrovci
 • Predstavnik kulturnih organov občine: Ambruš Samanta – predsednik,
 • Predstavnik športnih organizacij občine: Šušlec Boštjan – član,
 • Predstavnik komisije za nagrade in priznanja občine: Časar Mirjana – član.
 1. Odbor Moja dežela – lepa in gostoljubna se imenuje:
 • Predsednik: Lepoša Stanko
 • Član: Vütek Geza
 • Član: Škerlak Drago
 • Član: Svetec Liljana
 • Član: Habjanič Marta
 • Član: Vida Kuhar,
 1. Odbor za pripravo in izvedbo prostorskega načrta Občine Gornji Petrovci
 • Predsednik: Kerčmar Ernest
 • Član: Habjanič Stanislav
 • Član: Škerlak Drago
 • Član: Sobjak Dejan
 • Član: Vukanič Zlatko
 • Član: Svetec Drago

 

Svet zavoda OŠ Gornji Petrovci

 • Ernest Kerčmar
 • Drago Škerlak
 • Stanko Lepoša

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 • Predsednik: Svetec Drago
 • Član: Vukanič Zlatko
 • Član: Habjanič Stanislav
Skip to content