Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Gornji Petrovci

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pravilnik o delu nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora

  1. Perš Simon, Gornji Petrovci 91
  2. Mojca Lenarčič, Šulinci 54
  3. Žiško Štefan, Adrijanci 8
Skip to content