Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Gornji Petrovci

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pravilnik o delu nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora

  1. Perš Simon, Gornji Petrovci 91
  2. Mojca Lenarčič, Šulinci 54
  3. Žiško Štefan, Adrijanci 8

Zapisniki nadzornega sveta leto 2019

Zapisnik NO 15.4.2019,24.4.2019
Zapisnik NO 13.3.2019,21.3.2019,28.3.2019

Zapisniki nadzornega sveta 2020

Zapisnik NO 16.06.2020
Zapisnik NO 08.06.2020
Zapisnik NO 30.01.2020
Zapisnik NO 21.02.2020

Skip to content