Nadzorni odbor

Nadzorni odbor občine Gornji Petrovci

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pravilnik o delu nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora

  1. Perš Simon
  2. Žiško Štefan
  3. Slavko Cifer

Zapisniki nadzornega sveta leto 2019

Zapisnik NO 15.4.2019,24.4.2019
Zapisnik NO 13.3.2019,21.3.2019,28.3.2019

Zapisniki nadzornega sveta 2020

Zapisnik NO 16.06.2020
Zapisnik NO 08.06.2020
Zapisnik NO 30.01.2020
Zapisnik NO 21.02.2020

Zapisnik nadzornega sveta 2021

Zapisnik NO Občine Gornji Petrovci 16.03.2021

Skip to content