Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Občine Gornji Petrovci

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Pravilnik o delu nadzornega odbora.

Člani Nadzornega odbora
  1. Perš Simon
  2. Žiško Štefan
  3. Slavko Cifer

Zapisnik nadzornega odbora 2024

Zapisnik NO 10. 4. 2024, 11. 4. 2024 in 12. 4. 2024

Zapisnik NO 17. 4. 2024

Zapisnik nadzornega odbora 2023

Zapisnik NO 5. 4. 2023 in 7. 4. 2023

Zapisnik nadzornega odbora 2022

Zapisnik NO 19. 4. 2022, 21. 4. 2022 in 26. 4. 2022

Zapisnik nadzornega odbora 2021

Zapisnik NO 16. 3. 2021

Zapisniki nadzornega odbora 2020

Zapisnik NO 16. 6. 2020
Zapisnik NO 8. 6. 2020
Zapisnik NO 30. 1. 2020
Zapisnik NO 21. 2. 2020

Zapisniki nadzornega odbora 2019

Zapisnik NO 15. 4. 2019, 24. 4. 2019
Zapisnik NO 13. 3. 2019, 21. 3. 2019, 28. 3. 2019

 

Skip to content