Politika zasebnosti

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1-88) vas obveščamo o kontaktnih podatkih imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

1. Podatki o zavezancu

Naziv pravne osebe Občina Gornji Petrovci
Naslov Gornji Petrovci 31D, 9203 Petrovci
Matična številka 5883075000

Datum sklepa o imenovanju: 25. 5. 2018

2. Podatki o pooblaščeni osebi

Ime in priimek doc. dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.
Naslov Tbilisijska 96, 1000 ljubljana
Elektronski naslov miha.dvojmoc@infocenter.si
Telefonska številka 00 386 31 692 524

Datum: 25. 5. 2018

Skip to content