Proračun

LETO 2025

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2025 – splošni del

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2025 – posebni del

NRP Občine Gornji Petrovci 2025 – 2028

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2025

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2025

 

LETO 2024

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2024 – splošni del

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2024 – posebni del

NRP Občine Gornji Petrovci 2024 – 2027

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2024

Začasno financiranje proračuna Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2024

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar-marec 2024

Priloga k sklepu

 

LETO 2023

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Obrazložitev ZR proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – splošni del

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – posebni del

Zaključni račun 2023 – NRP Občine Gornji Petrovci

Priloge k zaključnemu računu

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – splošni del

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – posebni del

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023 – NRP

Obrazložitev Rebalansa proračuna II Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Rebalans I proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2023-2026

Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023-Splošni del

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci-Posebni del

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2023

NRP Občine Gornji Petrovci 2023-2026

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2023

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2023

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1.polletju 2023

Splošni del

Posebni del

NRP V 1.POLLETJU 2023

 

LETO 2022

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Splošni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Posebni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2022-2025 – Rebalans 2022

Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2022

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE GORNJI PETROVCI V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2022

PRILOGA K SKLEPU

JAVNA RAZPRAVA 2022

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2022

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Proračun 2022-splošni del

Proračun 2022-posebni del

NRP Občine Gornji Petrovci 2022-2025

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2022

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2022

LETO 2021

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021-splošni del

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021-posebni del

NRP OBČINE GORNJI PETROVCI 2021-2024 REBALANS 2021

Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2021

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2021

Priloga k sklepu

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021

JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU PRORAČUNA OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2021

Predlog proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2021-2024

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021-Posebni del

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021-Splošni del

LETO 2020

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Posebni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

NRP Občine Gornji Petrovci 2020-2023 ZR 2020

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 :

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Splošni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Posebni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2020-2023 – Rebalans 2020

Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Gornji Petrovci v 1. Polletju 2020

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2020

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2020-2023

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2020

LETO 2019

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2019

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine G. Petrovci v 1. polletju 2019

Zaključni račun proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Splošni del Zaključnega računa Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Posebni del Zaključnega računa Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci ZR 2019

Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Splošni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Posebni del Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2019-2022

Obrazložitev Rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Splošni del proračuna za leto 2019

Posebni del proračuna za leto 2019

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2019-2022

Obrazložitev Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Predlog Kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2019

LETO 2018

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Splošni del Rebalansa II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Posebni del Rebalansa II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2018-2021

Obrazložitev Rebalansa II Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Splošni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Posebni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2018-2021

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci v letu 2018

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2018

Javna razprava o Proračunu Občine Gornji Petrovci 2018

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2018-2021

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2018

LETO 2017

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Splošni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Posebni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2017-2020

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci v letu 2017

Predlog kadrovskega načrta za leto 2017

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci za leto 2017-2020

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2017

LETO 2016

Zaključni račun za leto 2016

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016 – priloga

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Splošni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Posebni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Obrazložitve

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2016-2019

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci za leto 2016-2019

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

LETO 2015

Zaključni račun za leto 2015

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015 – priloga

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Splošni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Posebni del rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci 2015-2018

Obrazložitev rebalansa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Splošni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Posebni del proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Načrt razvojnih programov Občine Gornji Petrovci za leto 2015-2018

Obrazložitev proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Letni program prodaje premoženja Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Predlog kadrovskega načrta Občine Gornji Petrovci za leto 2015

LETO 2014

Zaključni račun za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2014 – Priloga

Skip to content