Proračun

Leto 2019

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Leto 2018

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2018

Leto 2017

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017

Leto 2016

Zaključni račun za leto 2016

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Leto 2015

Zaključni račun za leto 2015

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Leto 2014

Zaključni račun za leto 2014