Proračun

LETO 2021

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2021

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2021 (1)

Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar – marec 2021

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2021

Leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Splošni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Posebni del Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Obrazložitev Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020

NRP Občine Gornji Petrovci 2020-2023 ZR 2020

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 :

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Gornji Petrovci v 1. Polletju 2020

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2020

Leto 2019

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Gornji Petrovci v 1. polletju 2019

Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine G. Petrovci v 1. polletju 2019

Zaključni račun proračuna občine Gornji Petrovci za leto 2019

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2019

Leto 2018

Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans II proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2018

Leto 2017

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2017

Proračun občine Gornji Petrovci za leto 2017

Leto 2016

Zaključni račun za leto 2016

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2016

Leto 2015

Zaključni račun za leto 2015

Rebalans proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Proračun Občine Gornji Petrovci za leto 2015

Leto 2014

Zaključni račun za leto 2014

Skip to content