Razpisi

Javni pozivi
Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020
Datum objave: 6. 12. 2019 10:50
Rok: 20. 12. 2019 12:00
Številka:

Javna razprava o predlogu Proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020 traja od 6. 12. 2019 do 20. 12. 2019 do 12.00. Predlog Proračuna Občine Goprnji Petrovci za leto 2020 lahko vsi zainteresirani v času javne razprave dobijo v pregled na sedežu Občine Gornji Petrovci v času uradnih ur. Pripombe in predlogi se pošljejo županu. 

Javni pozivi
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Datum objave: 23. 5. 2019 9:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Številka: 69SUB-SOCOB19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo
starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah na
celotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude).

https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=167

 

Potekli razpisi