Razpisi in namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpisi
Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2022 v Občini Gornji Petrovci
Datum objave: 22. 9. 2022 7:00
Rok: 6. 10. 2022 14:00
Številka: 352-0003/2022-2

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem v letu 2022 v Občini Gornji Petrovci.
Javni razpis in vloga sta v prilogi.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI GORNJI PETROVCI V LETU 2022
Datum objave: 1. 9. 2022 7:00
Rok: 30. 9. 2022 14:00
Številka: 430-0026/2022-2

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI GORNJI PETROVCI V LETU 2022
Vsi dokumenti so v prilogi!Javni razpisi
Javni razpis za podelitev denarnih nagrad diplomantom iz Občine Gornji Petrovci za leto 2022 (za študijska leta: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, oziroma od 01.10.2018 do vključno 30.09.2022)
Datum objave: 10. 8. 2022 7:00
Rok: 30. 10. 2022 23:59
Številka: 430-0024/2022-3

Javni razpis za podelitev denarnih nagrad diplomantom iz Občine Gornji Petrovci za leto 2022 (za študijska leta: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, oziroma od 01.10.2018 do vključno 30.09.2022) - dokumenti so v prilogiJavni razpisi
Javni razpis za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci za leto 2022
Datum objave: 4. 8. 2022 13:00
Rok: 19. 10. 2022 23:59
Številka: 330-0002/2022-2

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Gornji Petrovci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči.

Vrste ukrepov za katere se dodeljuje pomoč:
- UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo:
- 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
- 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
- UKREP 2: Pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč
- UKREP 3: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- UKREP 4: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter
naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji - de minimis
- UKREP 5: Podpora ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal 

Potekli razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skip to content