Razpisi

Javni pozivi
Javni poziv 69SUB-SOCOB19 Nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah
Datum objave: 23. 5. 2019 9:00
Rok: 31. 12. 2019 0:00
Šifra: 69SUB-SOCOB19

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavostarih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah nacelotnem območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nepovratne finančne spodbude). https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=167

 

Potekli razpisi