Razpisi in namere o sklenitvi neposredne pogodbe

Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DENARNIH NAGRAD DIPLOMANTOM IZ OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2023
Datum objave: 4. 9. 2023 6:00
Rok: 29. 9. 2023 23:59
Številka: 430-0032/2023-3

Občina Gornji Petrovci je objavljila Javni razpis za dodelitev denarih nagrad diplomantom iz Občine Gornji Petrovci za leto 2023.

Javni razpis in razpisna dokumentacija je od 4. 9. 2023 dalje dosegljiva na sedežu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci in na spletni strani www.gornji-petrovci.si.

Rok za oddajo vlog na javni razpis traja od 4. 9. do 29. 9. 2023.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o javnem razpisu in oddaji vloge je referentka Jasmina Lebar; dosegljiva na tel. št. 02 556 90 07, e-naslovu jasmina.lebar@gornji-petrovci.si ali osebno na sedežu Občine Gornji Petrovci.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV DENARNIH NAGRAD DIJAKOM OB ZAKLJUČKU SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IZ OBČINE GORNJI PETROVCI ZA LETO 2023
Datum objave: 4. 9. 2023 6:00
Rok: 29. 9. 2023 23:59
Številka: 430-0031/2023-3

Občina Gornji Petrovci je objavila Javni razpis za podelitev denarih nagrad dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci za leto 2023.
Javni razpis in razpisna dokumentacija je od 4. 9. 2023 dalje dosegljiva na sedežu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci in na spletni strani www.gornji-petrovci.si.
Rok za oddajo vlog na javni razpis traja od 4. 9. do 29. 9. 2023.
Kontaktna oseba za dodatne informacije o javnem razpisu in oddaji vloge je referentka Jasmina Lebar; dosegljiva na tel. št. 02 556 90 07, e-naslovu jasmina.lebar@gornji-petrovci.si ali osebno na sedežu Občine Gornji Petrovci.Javni razpisi
Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci za leto 2023
Datum objave: 4. 9. 2023 6:00
Rok: 6. 10. 2023 23:59
Številka: 430-0033/2023-3

Občina Gornji Petrovci razpisala Javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci za leto 2023.

Razpisna dokumentacija je od 4. 9. 2023 dalje dosegljiva na sedežu Občine Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci in na občinski spletni strani www.gornji-petrovci.si.

Rok za oddajo vlog na javni razpis traja od 4. 9. 2023 do 6. 10. 2023.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o javnem razpisu in oddaji vloge je referentka Jasmina Lebar; dosegljiva na tel. št. 02 556 90 07, e-naslovu jasmina.lebar@gornji-petrovci.si ali osebno na sedežu Občine Gornji Petrovci.Javni razpisi
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI GORNJI PETROVCI V LETU 2023
Datum objave: 1. 9. 2023 7:00
Rok: 29. 9. 2023 23:59
Številka: 430-0029/2023-2

Spoštovani.Obveščamo vas, da je Občina Gornji Petrovci razpisala JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA IN VGRADNJE MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV V OBČINI GORNJI PETROVCI V LETU 2023.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Gornji Petrovci https://www.gornji-petrovci.si/za-obcane/razpisi/.
Vlagatelji lahko oddajo vloge v času od 1. 9. 2023 do vključno 29. 9. 2023.Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonski številki 02 556 90 00. 

Potekli razpisi

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Skip to content