Turizem

Pogled na Križevce iz zraka

Pogled na Križevce iz zraka

Cerkev sv. Ane v Boreci iz zraka

Pogled na cerkev sv. Ane v Boreči

Osnovna šola in vrtec v Gornjih Petrovcih

Osnovna šola in vrtec v Gornjih Petrovcih

Pogled na Borečo iz zraka

Pogled na Borečo iz zraka

Pogled na Ženavlje iz zraka

Pogled na Ženavlje iz zraka

Panorama goričkega s pogledom na cerkev sv. Trojice v Gornjih Petrovcih

Panorama goričkega s pogledom na cerkev sv. Trojice v Gornjih Petrovcih

Center vasi Gornji Petrovci iz zraka

Center vasi Gornji Petrovci iz zraka

Gornji Petrovci, pogled iz zraka

Gornji Petrovci, pogled iz zraka

Vas Adrijanci

Vas Adrijanci

Pogled na Olabe v Gornjih Petrovcih

Pogled na Olabe v Gornjih Petrovcih z evangeličansko cerkvijo

Ženavlje

Ženavlja iz zraka